Privacy Policy

De registratie van uw persoonsgegevens van uw klantkaart staan geregistreerd in een beschermde database. Deze database is beveiligd door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Dit om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens veilig te stellen. Bij de getroffen maatregelen is rekening gehouden met de stand van de techniek.

Alleen de gevraagde gegevens voor registratie van een klantkaart wordt bewaard gedurende de gebruiktstermijn van uw klantkaart. Alleen gecontracteerde partijen van de stichting klantkaart opheusden en hun medewerk(st)ers hebben inzage in uw beschikbaar gestelde gegevens door middel van inlogcodes en wachtwoorden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Ook kunt u onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over u te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of uw klantkaart te registreren. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.